Adnodd Dysgu – Sesiwn 2

Gwylio’r ffilm

Faint o’u cwestiynau a atebwyd gan y ffilm?

Didolwch y cwestiynau sydd heb eu hateb yn ddau bentwr, sef FFEITHIOL/BARN, a gofynnwch i’r myfyrwyr sut gellir dod o hyd i’r atebion.

Yn unigol, ysgrifennu 2 beth/ffaith newydd maen nhw wedi eu dysgu.


Yn y neuadd neu ofod arall digon o faint i’r dosbarth allu symud o gwmpas:

Mynd ar daith bysgota i ddarganfod ffeithiau newydd. Symud o amgylch y gofod, cyfarfod â phobl newydd a chyfnewid ffeithiau. Allwch chi ddysgu UN ffaith newydd am bob person ry’ch chi’n sgwrsio â nhw? Pan fydd gyda nhw 5 ffaith (neu fwy, yn ôl eich penderfyniad chi), dylsen nhw weiddi CWCH LLAWN.

Mewn grwpiau newydd o 4 person:

Tynnu siap cwadrant ar ddarn mawr o bapur.

Yn cwadrant 1, ysgrifennu: Un peth wnaeth ein synnu….

Yn cwadrant 2: Un peth y gwnawn ni ei ymchwilio erbyn wythnos nesaf yw…

Yn cwadrant 3: Un peth gallen ni ei wneud i helpu pysgotwyr lleol

Yn cwadrant 4: Un peth arall hoffen ni ei ddweud yw…

Gwaith Cartref: Ymchwiliwch i neu ysgrifennwch ddyddiadur unrhyw bysgodyn ry’ch chi’n ei fwyta, ac o ba fôr neu afon mae’n dod